Docieranie samochodu

Przeciwdziałanie zbyt wczesnemu zużyciu polega na właściwym docieraniu samochodu, terminowym i właściwym wykonywaniu obsług technicznych oraz prawidłowej eksploatacji. Docieranie samochodu przeprowadzone we właściwy sposób w dużym stopniu wpływa na przedłużenie przebiegu międzynaprawczego. Okres docierania samochodu nowego lub po naprawie głównej obejmuje przebieg pierwszych 2-3 tysięcy kilometrów. Podczas docierania współpracujące części dopasowują się do siebie, niwelując nierówności obróbki mechanicznej, a luzy osiągają najbardziej korzystne wartości. Podczas docierania się poszczególnych części zespoły samochodu nagrzewają się, co przy złych warunkach docierania może być przyczyną zatarcia i zniszczenia części. Skłonność do nagrzewania maleje w miarę coraz lepszego wzajemnego dogładzania się współpracujących powierzchni części. Prawidłowo dotarte powierzchnie części samochodu cechuje duża odporność na zużycie. W razie niewłaściwego przebiegu procesu docierania nie uzyskuje się wzajemnego dogładzania współpracujących ze sobą powierzchni części, co prowadzi do szybkiego ich zużycia. Pracujące powierzchnie części najlepiej docierają się do siebie przy umiarkowanych naciskach jednostkowych i średnich prędkościach poślizgu. Z tego względu podczas docierania samochodu zaleca się ograniczanie szybkości jazdy, ograniczanie obciążeń (ładowności) i ścisłe przestrzeganie zaleceń fabryki zawartych w instrukcjach obsługi. W okresie docierania należy bezwzględnie przestrzegać podanych w instrukcji obsługi terminów obsług technicznych, zmian oleju i smarowania samochodu. Nie należy dopuszczać, ażeby silnik pracował z dużym obciążeniem przy małej prędkości obrotowej wału korbowego. Trzeba więc unikać zbyt późnego przełączania z wyższego na niższy bieg. Nie ruszać samochodem, dopóki silnik nie rozgrzeje się dostatecznie na małej prędkości obrotowej, co praktycznie trwa l-3 minut, zależnie od temperatury otoczenia. Zasady tej należy przestrzegać zawsze, a szczególnie w okresie zimowym. W czasie docierania należy unikać jazdy w ciężkich warunkach terenowych, gdyż występują wtedy duże opory ruchu samochodu, na których pokonanie silnik musi pracować z dużym obciążeniem, co nie wpływa dodatnio na warunki docierania.

Prawidłowa eksploatacja samochodu również w poważnym stopniu zapobiega przedwczesnemu zużyciu się części i zespołów samochodu. Przeciążanie samochodu ponad dopuszczalną ładowność, jazda po złych drogach, parkowanie samochodu na wolnym powietrzu, stosowanie niewłaściwych paliw i olejów oraz nieumiejętne prowadzenie samochodu przez kierowcę przyczyniają się do szybszego zużycia części i zespołów. Ciągła eksploatacja samochodu w ruchu miejskim, a zwłaszcza jazda na krótkich odcinkach z długimi postojami, a także stosowanie przyczep, szczególnie w trudnych warunkach drogowych, skraca przebieg międzynaprawczy samochodu.

Ten wpis został opublikowany w kategorii Technika i oznaczony tagami , . Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.