Oleje napędowe

Oleje napędowe

Oleje napędowe używane do napędu silników z zapłonem samoczynnym otrzymywane są z przeróbki ropy naftowej. Oleje napędowe powinny mieć dużą wartość opałową, dobrą zapłonność, właściwą lepkość, małą skłonność do koksowania i tworzenia popiołu oraz odporność na niskie temperatury. Zapłonność paliwa określana jest liczbą cetanową (symbol LC). W celu uniknięcia spalania stukowego i zapewnienia regularnego przebiegu spalania paliwo do silników z zapłonem samoczynnym powinno mieć krótką zwłokę zapłonu i dużą prędkość rozprzestrzeniania się płomienia. Cechy te nazywamy zapłonnością paliwa. Im większą wartość liczby cetanowej wykazuje paliwo, tym lepsza jest jego zdolność do samozapłonu, co oznacza krótszy jego czas nagrzewania się do temperatury, w której następuje samozapłon. Liczbę cetanową badanego paliwa określa się za pomocą porównania % paliwem wzorcowym, które jest mieszaniną cetanu (LC = 100) i metylonaftalemu (LC = 0). Wartość liczbowa liczby cetanowej stanowi procentową zawartość cetanu w mieszaninie. Liczbę cetanową paliwa oznacza się na wzorcowym jednocylindrowym silniku z zapłonem samoczynnym. Lepkość oleju napędowego ma duży wpływ na jego swobodny przepływ przez filtry, przewody i elementy urządzeń wtryskowych oraz na stopień rozpylenia paliwa i zasięg jego strumienia. Im większa jest lepkość paliwa, tym trudniejszy jest jego przepływ i tym gorsze jego rozpylanie. Zbyt mała lepkość pogarsza smarowanie niektórych elementów pompy wtryskowej. Skłonność do koksowania i tworzenia popiołu powinny być w paliwie jak najmniejsze. Oleje napędowe nie powinny zawierać żadnych zanieczyszczeń mechanicznych, ażeby zapewnić sprawne działanie pomp wtryskowych i wtryskiwaczy. Temperatura krzepnięcia oleju napędowego jest podstawowym wskaźnikiem jego zdolności przepływu w niskich temperaturach. Temperaturą krzepnięcia oleju napędowego nazywa się temperaturę, w której traci on całkowicie płynność. Wszystkie wymagania stawiane olejom napędowym podaje norma PN-67/C-96048, która przewiduje pięć następujących odmian olejów napędowych. — Olej napędowy letni LS, o zawartości siarki poniżej 0,6%, liczbie cetanowej nie mniejszej niż 45 i temperaturze krzepnięcia nie wyższej niż — 5°C. — Olej napędowy letni LW, o zawartości siarki poniżej 1%, liczbie cetanowej nie mniejszej niż 45 i temperaturze krzepnięcia nie wyższej niż — 5°C. — Olej napędowy zimowy Z-20, o zawartości siarki poniżej 0,6%, liczbie cetanowej nie mniejszej niż 40 i temperaturze krzepnięcia nie wyższej niż — 20°C. — Olej napędowy zimowy Z-35, o zawartości siarki poniżej 0,6%, liczbie cetanowej nie mniejszej niż 40 i temperaturze krzepnięcia nie wyższej niż —50°C. — Olej napędowy zimowy Z-50, o zawartości siarki poniżej 0,2%, liczbie cetanowej nie mniejszej niż 40 i temperaturze krzepnięcia nie wyższej niż — 35°C.

Ten wpis został opublikowany w kategorii Silnik i oznaczony tagami , . Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.