Paliwa gazowe

Paliwa gazowe

Paliwa gazowe stosowane do napędu silników samochodowych obniżają koszty eksploatacyjne prawie dwukrotnie oraz zmniejszają zużycie silnika. Każdy silnik spalinowy po niewielkich przeróbkach może być dostosowany do napędu paliwami gazowymi. Stosowane są: gaz miejski, gaz koksowniczy otrzymywane przez suchą destylację węgla kamiennego, gaz skroplony, gaz ziemny (wysokoprężny) oraz gaz generatorowy. Gaz skroplony jest mieszaniną węglowodorów gazowych — propanu i butanu. W normalnej temperaturze znajduje się stanie gazowym, ale wskutek nawet niewielkiego wzrostu ciśnienia przechodzi w stan ciekły. Gaz ten ma wartość opałową ok. 11000 kcal/m3 i liczbę oktanową ponad 100. Umożliwia łatwy rozruch silnika w niskiej temperaturze otoczenia, nie pozostawia osadów i nie powoduje korozji. Gaz jest dostarczany w butlach zawierających 22, 33 i 46 kg skroplonego gazu. Ciśnienie w butlach wynosi ponad 6 kG/cm2. Gaz wysokosprężony ma zalety użytkowe podobne do zalet gazu skroplonego/Najczęściej stosuje się gaz ziemny, chociaż można stosować również gaz koksowniczy lub miejski, ale po odpowiednim oczyszczeniu. Gaz wysokosprężony dostarczany jest w butlach stalowych pod ciśnieniem ok. 200 kG/cm2. Wartość opałowa gazu ziemnego wynosi 11930 kcal/ms, a liczba oktanowa ok. 106. Gaz generatorowy zwany czadnicowym wytwarzany jest z paliw stałych w generatorach zainstalowanych w samochodach. Stosuje się następujące paliwa stałe: drewno, koks, trociny, torf, węgiel drzewny i brykiety z węgla brunatnego. Gaz generatorowy ma wartość opałową ok. 600 kcal/m3 i liczbę oktanową ok; 103. Gaz ten powoduje duże zanieczyszczenie silnika i przewodów oraz stwarza niebezpieczeństwo zatrucia przy obsłudze, z uwagi na zawartość tlenku węgla. Zaletą gazu generatorowego jest niski koszt eksploatacji i wykorzystanie paliw odpadowych. Jest stosowany w bardzo ograniczonym zakresie.

Ten wpis został opublikowany w kategorii Silnik i oznaczony tagami , . Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.